Gumbo

Matens förmåga att förena smaker och kulturer är en av dess största magier, och ingen rätt personifierar detta bättre än gumbo. Ursprungligen född i den sydliga delen av USA, särskilt i de djupa delstaterna Louisiana och Mississippi, har gumbo blivit…